Links

www.verderwillen.nl

Met elkaar je naasten helpen

ontmoeting en activiteiten voor en door (ex-)mantelzorgers Horst aan de Maas e.o.

www.mezzo.nl

Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt.Een bezoek aan deze site is de moeite meer dan waard.

Heeft nu een handige pagina veranderingen in de zorg per 1 januari 2013

 

www.mantelzorgnet.nl

Mantelzorgnet ondersteunt mantelzorgers met een eigen online webkrant. Mantelzorgnet biedt de mogelijkheid een digitale ontmoetingsplek te creëren waar (ex)mantelzorgers met dezelfde interesses of belangen met elkaar in contact te kunnen komen.

www.pgb.nl

Veel informatie over het Persoons Gebonden Budget. De site wordt beheerd door Per Saldo, dé belangenorganisatie en ondersteuner voor houders van een PGB en hun mantelzorgers.

www.regelhulp.nl

Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

www.rijksoverheid.nl

 

www.zorghulpatlas.nl

www.groenlichtnml.nl/

 De wereld van Zorg en Welzijn in kaart gebracht.

 Helpt mensen om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Werkt o.a. samen met Zelfregie en Zorgadvies en Regelhulp